Mystical Experience and Philosophical Discourse in Plotinus

21,00 

Seria Prace Komisji Filologicznej, t. 55

ISBN 978-83-7063556-8-9

Poznań 2008

Opis

Książka w języku angielskim

Plotyn (204-270 n.e.), wielki filozof późnego antyku, autor syntezy myśli greckiej, w ostatnich latach budzi coraz większe zainteresowanie badaczy i amatorów filozofii. Przyciąga także czytelników zainteresowanych poszukiwaniami duchowymi i mistycyzmem. Większość prac na temat Ennead, Plotyńskiego opus magnum, koncentruje się jednak na ich aspekcie metafizycznym – na monumentalnym pojęciowym systemie, w którym kolejne poziomy bytu wyłaniają się z pierwotnej esencji – z Jednego-Dobra. Aspektem częstokroć przeoczonym lub świadomie marginalizowanym jest doświadczenie mistyczne, które, według Plotyna, jest celem ludzkiego życia. Praca niniejsza stara się umiejscowić zagadnienie takiego doświadczenia w centrum życia Plotyna oraz jego działalności filozoficznej i pisarskiej. Dzięki temu odsłaniają się inne jeszcze, obok spekulatywnego czy metafizycznego, aspekty i poziomy Plotyńskich Ennead. Tekst może być interpretowany np. jako zapisana instrukcja duchowego ćwiczenia, które adept ma następnie wykonywać w samotności albo też jako opis doświadczenia mistycznego, lub też samo czytanie tekstu może być ćwiczeniem prowadzącym do kontemplacji. Tak czy inaczej tekst sam w sobie i wszelkie w ogóle dyskursywne myślenie nie są ani istotą, ani celem filozofii Plotyna, ale są z jednej strony – sposobem wyrażania podstawowego doświadczenia Boga, a z drugiej – drogą prowadzącą do tego doświadczenia. W takim ujęciu tekst Plotyna okazać się może jeszcze bogatszy w znaczenia i interesujący nie tylko dla historyków filozofii.

Spis treści