Norwid – artysta. W 125. rocznicę śmierci poety

42,00 

ISBN 978-83-706358-7-9

Poznań 2008

Opis

Książka Norwid – artysta zawiera studia o twórczości plastycznej Cypriana Norwida, podjęte przez badaczy z wielu ośrodków naukowych kraju, także zagranicy. Ważną inspirację jej wydania stanowiła interdyscyplinarna konferencja, zorganizowana w 125. rocznicę śmierci Poety, w maju 2008 roku, w Poznaniu przez Pracownię Badań nad Tradycją Europejską oraz Pracownię Kalendarza Życia i Twórczości Cypriana Norwida w Instytucie Filologii Polskiej UAM wraz z Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk oraz Centrum Kultury „Zamek” w Poznaniu.
Zamieszczone w książce wypowiedzi koncentrują się wokół problematyki warsztatu poety, malarza i karykaturzysty (część pierwsza), wzajemnych relacji pomiędzy jego dokonaniami plastycznymi a poezją (część druga) oraz sformułowanej przez niego koncepcji artysty (część trzecia). Różnorodne w zestawie tematów i stylów pisania stanowią spójną, choć wielogłosową, monografię zogniskowaną wokół tematu wiodącego, a jest nim szeroko rozumiana Norwidowska filozofia sztuki, która zakłada spotkanie poezji i twórczości plastycznej w całości dokonań poety i sztukmistrza.
Wypowiedzi autorów obejmują wszystkie działy pisarskiej twórczości Cypriana Norwida. W tomie znaleźć można interpretacje kilku liryków, studia o poematach i opowiadaniach, wzmianki o dramatach, a także liczne przytoczenia z korespondencji. Zebrane w tomie ilustracje pozwalają dostrzec rozległość nawiązań do tradycji i rozmach poszukiwań formalnych artysty: od kolażowej formy Album Orbis, przez szkice, grafiki po malarstwo olejne.