Oko i myśl. O Zdzisławie Kępińskim

29,00 

Współwydawca Muzeum Narodowe w Poznaniu

Prace Komisji Historii Sztuki, t. 38

ISBN 978-83-7654-186-0

Poznań 2012, Format B5, oprawa miękka, 203 s., ilustr.

Opis

Zdzisław Kępiński był postacią wielowymiarową, która skupiała w sobie właściwie wszystkie istotne pola aktywności historyka sztuki, odciskając na nich swoje piętno. Zebrany w tomie materiał stanowi rzadką w polskiej historii sztuki krytyczną rozprawę na temat dziejów kształtowania się tej dyscypliny, będąc z jednej strony rekonstrukcją dorobku naukowego tego jednego z najciekawszych jej przedstawicieli, z drugiej zaś inicjując dyskusję nad wieloaspektowymi uwarunkowaniami pisarstwa o sztuce. Oddając do rąk czytelników tę publikację mamy nadzieję, iż stanie się ona impulsem do zintensyfikowania badań nad rozwojem historii sztuki w Polsce.