Pomorze plemienne, Historia – Archeologia – Językoznawstwo

ISBN 83-87133-80-9

Poznań 2002

Opis

„Wśród spraw ciągle jeszcze niedostatecznie wyjaśnionych na pierwszy plan wysuwają się kwestie zasiedlenia Pomorza w okresie tzw. wędrówek ludów, struktury plemiennej i politycznej Pomorza w okresie od VI po XII w., wreszcie problem przynależności plemiennej ludów zamieszkujących Pomorze w tym czasie. Wciąż jeszcze brak jest bowiem odpowiedzi na pytanie, kiedy Słowianie przybyli na Pomorze i z jakich stron. Nie wiadomo też, czy i ewentualnie w jakim sensie mówić można o Pomorzu, a tym bardziej o Pomorzanach w okresie wczesnego średniowiecza. Co dzieliło, a co łączyło mieszkańców wschodniej i zachodniej części Pomorza? Jak układały się ich stosunki z plemionami siedzącymi na lewym brzegu Odry i z sąsiadami z południa? Krótko mówiąc, czy wczesnośredniowieczne Pomorze w granicach między Wisłą a Odrą jest tworem, który w sensie etnicznym, politycznym i gospodarczym w ogóle kiedykolwiek zaistniał”.

$rdquo; Dzisiejszy stan prac nad historią, archeologią i językową przeszłością wczesnośredniowiecznego Pomorza upoważnia do dokonania pewnego wstępnego bilansu …. Chodzi mi w nim raczej o krytyczne zestawienie ważniejszych wyników badań, nie zaś o samodzielne badanie, chociaż naturalnie nie zawsze chciałem względnie nie zawsze udało mi się zachować odpowiedni dystans. Inaczej nie byłby to zresztą bilans krytyczny. Szczególną uwagę starałem się przy tym zwracać na dłuższe trendy badawcze w poszczególnych dziedzinach parających się przeszłością Pomorza oraz na te miejsca czy płaszczyzny, gdzie dochodziło do styku pomiędzy nimi„.

ze Wstępu