Prawo kultury. Zagadnienia prawne. Tom 2. Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki

32,00 

Kultura w Praktyce, t. 2

ISBN 978-83-7654-206-5

Poznań 2013, s. 319, il., tab., oprawa miękka

Opis

Książka Wokół problematyki prawnej zabytków i rynku sztuki stanowi kontynuację prac powołanego zespołu ekspertów przy Poznańskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk. Do współpracy zaproszono poważanych specjalistów – prawników z całego kraju oraz przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a w konsekwencji stworzeniu unikatowego warsztatu eksperckiego. Oddany do rąk czytelników tom daje szansę z jednej strony na zapoznanie się z mechanizmami funkcjonującymi na rynku sztuki czy w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, z drugiej zawiera wiele uwag i rozstrzygnięć pozwalających na ich empiryczne wykorzystanie, co stanowi cel redaktorów „Kultury w praktyce”. Drugi tom z serii „Kultura w praktyce” nie przypadkowo został tak skonstruowany, iż łączy w sobie problematykę ochrony dziedzictwa i rynku sztuki, poszczególni autorzy zajmujący się szeregiem szczegółowych problemów dostrzegają związki między oboma elementami, funkcjonującymi na podobnych zasadach jak przenikająca się sfera publiczna i prywatna – z pozostającym pytaniem o ich wzajemne zależności i granice.

Spis treści kultura-spis