Statuty Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1856-2006

Studia do Dziejów PTPN

ISBN 978-83-7063-504-6

Poznań 2007

Opis

Publikacją tekstów wszystkich ustaw zasadniczych (i ich projektów) Zarząd Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk otwarł kolejną serię wydawniczą: „Źródeł do Dziejów Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”. Stupięćdziesięcioletnie jego dzieje dowodzą, że zapisany w pierwszym statucie korporacji cel jej działania – „pielęgnowanie nauk i umiejętności w języku polskim”, pozostaje do dziś ten sam. Zmieniały się natomiast z upływem lat drogi prowadzące do jego realizacji. Toteż nie ulega wątpliwości, że statuty stanowią podstawowe źródło do dziejów tego najdłużej działającego na ziemiach polskich towarzystwa naukowego. Ważnym zadaniem wydaje się być dziś i w przyszłości publikowanie drukiem najważniejszych dokumentów związanych z przeszłością naszego Towarzystwa, które uda się odnaleźć, tak w zbiorach państwowych, kościelnych, jak i w spuściznach osób działających niegdyś w PTPN. Tym bardziej, że źródła znacznie silniej przemawiają do wyobraźni niż niejedno opracowanie naukowe. Kolejne tomy tej serii to powinność naszego i następnych pokoleń członków Towarzystwa, by ocalić od zapomnienia chlubne, a niekiedy niedoceniane, karty jego dziejów.