Słownik nazwisk mieszkańców Poznania XVI-XVII wieku. Tom II G-N

47,00 

ISBN 978-83-7654-267-6

Poznań 2014, s. 754, prawa miękka

Opis

Tom II G-N „Słownika nazwisk mieszkańców Poznania XVI-XVIII wieku” oprócz informacji dotyczących nazwisk, ich znaczenia, motywacji, budowy i genezy, opisuje przekształcenia w systemie nazewniczym, wynikające ze zmian demograficznych. Ukazuje z perspektywy onimicznej burzliwe dzieje miasta, okresy załamań osadnictwa spowodowane wojnami, klęskami żywiołowymi czy epidemiami. „Słownik” stanowi cenne źródło wiedzy dla mieszkańców Poznania, historyków, językoznawców, filologów.

Tom I A-F wydało Wydawnictwo Naukowe UAM.