Stratygrafia glin morenowych i struktura glacitektoniczna gardnieńskiej moreny czołowej

Wydanie dofinansowane przez Ministra Nauki i Informatyzacji oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

PTPN Wydział Matematyczno-przyrodniczy, prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, tom 37

ISBN 83-7063-443-5

Poznań 2005, B5, s. 140, il., oprawa miękka

Opis

Książka podejmuje temat sytuacji geologiczno-geomorfologicznej obszaru gardnieńskiej moreny czołowej oraz rozwój poglądów na temat jej budowy geologicznej. Przedstawia jej strukturę glacitektoniczną, model mechanizmu jej formowania oraz analizę stratygraficzną jej osadów wraz z fizycznymi warunkami ich deformacji.

Spis treści