Struktura przestrzenna upraw i produkcji ziemniaka w Polsce w okresie przemian społeczno-gospodarczych w latach 1988-1993

21,00 

Wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych oraz Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

ISBN 83-7063-358-7

Brak w magazynie

Opis

Uprawę polową ziemniaka w Europie zapoczątkowała w połowie XVII wieku Irlandia i Austria. Ziemniaka sprowadził do Polski prawdopodobnie król Jan III Sobieski, jednak u nas uprawa ta na szeroką skalę rozpoczęła się na początku XIX wieku.

Jaka jest obecnie produkcja ziemniaka w Polsce, czy Wielkopolska to nadal największy region uprawy i zbiorów ziemniaka? Na te i inne pytania odpowie niniejsza praca.