Tereny zielone w strukturze przestrzennej Poznania

Wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych oraz Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

ISBN 83-7063-300-5

ISSN 0137-9971

Poznań 2001, format B5, s. 156, oprawa miękka

Opis

Publikacja zawiera opis stanu badań na istotą terenów zielonych w obrębie miasta, którego przykładem jest Poznań. Autorka w swojej pracy dokonuje opisu poznańskich terenów zielonych, w tym parków i terenów rekreacyjnych raz stwierdza i wypoczynkowy i kulturalny charakter. Tereny zielone zostają przedstawione jako elementy rozwoju miasta.