Transformacja pamięci. Przewartościowania w pamięci przeszłości a wybrane aspekty funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości w Polsce po 1989 roku

Bartosz Korzeniewski

Nakład wyczerpany

ISBN 978-83-7654-093-1

Poznań 2010, B5, oprawa miękka, 245 s.

Opis

Najistotniejszym zagadnieniem poruszanym w książce jest problem uwarunkowań przewartościowań zachodzących po 1998 roku w polskiej pamięci oraz ich konsekwencji dla wybranych aspektów funkcjonowania dyskursu publicznego o przeszłości, a przede wszystkim dla przebiegu publicznych debat o historii. Pierwsze trzy rozdziały książki stanowią próbę ujęcia przewartościowań dokonujących się w polskiej pamięci po 1989 roku i opisania ich uwarunkowań. Czwarty rozdział wypracowany wcześniej model spojrzenia na wspomniane przewartościowania autor wykorzystał do analizy jednego aspektów funkcjonowania publicznego dyskursu o przeszłości, jakim są debaty o przeszłości.

Na podstawie Wprowadzenia