W sprawie przełomu pozytywistycznego. Spory krytyczne wokół „Zarysu literatury polskiej ostatnich lat szesnastu” Piotra Chmielowskiego

15,00 

Polemika krytycznoliteracka w Polsce, t. 5

ISBN 978-83-7654-365-9

Poznań 2015, A5, s. 258, oprawa miękka

Opis

„Książka to pionierskie na gruncie literaturoznawstwa polskiego opracowanie historii najgłośniejszego sporu krytycznego, jaki rozegrał się w 1881 roku po opublikowaniu „Zarysu literatury polskiej z ostatnich lat szesnastu”. Autorzy zrekonstruowali wszystkie aspekty polemik, jakie wówczas toczono; odtworzyli ich tło społeczno-polityczne oraz ideowo-światopoglądowe, przywołali również kontekst estetyczno-literacki. „Zarys” Chmielowskiego lansował tezę o przełomie pozytywistycznym, jaki się miał dokonać w Królestwie Polskim po stłumieniu powstania styczniowego. Budrewicz i Sobieraj przedstawili argumenty zarówno samego Chmielowskiego i innych reprezentantów obozu pozytywistycznego, jak i strony przeciwnej: konserwatystów. Książka zawiera opatrzone szczegółowymi komentarzami przedruki najważniejszych wypowiedzi krytyczno-polemicznych, które ukazywały się jako pokłosie „Zarysu”.

Spis treści