Wstęp do ekonomiki

ISBN 83-7063-410-9

Poznań 2004

Opis

W czterdziestolecie śmierci autora wznawiamy pracę, która najpełniej przedstawia światopogląd naukowy Edwarda Taylora. Wstęp do ekonomiki składa się z dwóch części: pierwsza pt. Ekonomika jako nauka (1936 r.) – „to wspaniały obraz teoretycznych, ponadczasowych fundamentów wiedzy ekonomicznej”, druga zaś pt. Czynniki i elementy gospodarcze (1938 r.) stanowi „przegląd czynników kształtujących warunki gospodarowania oraz kategorii ekonomicznych składających się na elementy układu ekonomicznego”.
Wstęp jest dziś „dziełem na wskroś oryginalnym w swym układzie, systematyce, nadal aktualnym w poglądach na kluczowe zagadnienia metodologiczne”.
Wstęp to „książka, która mówi, o co w ekonomii chodzi, która prezentuje jej naukową istotę tak często deprecjonowaną przez ignorantów”.
Wstęp „przypomina, że ekonomia jest nauką, tak jak fizyka czy matematyka, a nie narzędziem manipulacji ideologicznej, czym była w rękach marksistów”. Wstęp to „książka dla łudzi otwartych, szukających narzędzi lepszego poznania i oceny rzeczywistości”.

Z Przedmowy Wacława Wilczyńskiego