Z dziejów miast i mieszczaństwa w późnośredniowiecznej Wielkopolsce

Publikacja dofinansowana przez Władze Miasta Poznania

Klasycy Nauki Poznańskiej, t. 9

ISBN 978-83-7063-517-6

Poznań 2007, A5 francuski, s. 160, il., oprawa miękka

Opis

Tom jest przedrukiem trzech prac Kazimierza Tymienieckiego, które ukazywały się w latach dwudziestych i trzydziestych XX w. Ich tematami są między innymi rozwój miast i mieszczaństwa oraz polszczenie się Niemców w miastach Wielkopolski. Publikacja zawiera wstęp pióra Zbigniewa Wielgosza poświęcony życiu i działalności naukowej autora tekstów.

Spis treści