Związki wód powierzchniowych i podziemnych w dolinie Warty w warunkach naturalnych oraz wymuszonych eksploatacją ujęć dla aglomeracji Poznania

Wydano z pomocą finansową Komitetu Badań Naukowych oraz Wydziału Nauk Geograficznych i geologicznych UAM

ISBN 83-7063-270-X

ISSN 0137-9971

Poznań 2000, format B5, s. 131, oprawa miękka, il.

Opis

Publikacja dotyczy gospodarki wodnej w dolinie Warty w zakresie naturalnych ujęć wody oraz sztucznie utworzonych na potrzeby eksploatacji do celów komunalnych. Głównymi przykładami, omówionymi przez autora, są ujęcia wody w Krajkowie oraz ujęcie „Dębina”, które analizowane są przez pryzmat hydrologiczny w różnych stanach wody w rzece.