Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech

Hanna Zaremska

Nakład wyczerpany

Mała Biblioteka PTPN, t. 16

ISBN 978-83-7063-468-0

Poznań 2005, A6, s. 132, oprawa miękka

Opis

Książka ukazuje dzieje Żydów w średniowiecznej Europie Środkowej. Autorka omawia m.in. genezę migracji Izraelitów i historię ich osiedlania się w Czechach, Polsce i na Węgrzech. Przedstawia sytuację prawną, organizacje i kulturę izraelickich gmin Pragi, Krakowa, Budy i innych miast. Wyjaśnia skomplikowane relacje między społecznościami chrześcijan i wyznawców judaizmu – od spokojnej koegzystencji poprzez formowanie się antyżydowskich przekonań i stereotypów po prześladowania i pogromy ludności żydowskiej.

Spis treści