Pamiętnik komisarza wojskowego Legionów Polskich Naczelnego Komitetu Narodowego (1914–1918)

ISBN 978-83-7654-430-4

Poznań-Pilzno 2021

Opis

Władysław Szczurkiewicz urodził się w 1864 roku w Staniątkach niedaleko Krakowa jako syn Marii i Józefa Szczurkiewiczów. Z wykształcenia był inżynierem, specjalistą budowy dróg i mostów. Około 1880 roku ożenił się z Marią z domu Grohmann, z którą wspólnie doczekali się pięciorga dzieci. Dorosłe życie związał z Pilznem w Małopolsce, gdzie przynajmniej od 1893 roku pracował w Radzie Powiatowej. Od 1894 roku działał w powołanym w Pilźnie oddziale Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, następnie został przewodniczącym utworzonej w 1912 roku drużyny polowej. Natomiast w wyniku powołania 26 sierpnia 1914 roku Powiatowego Komitetu Narodowego, zdecydowano o mianowaniu Szczurkiewicza komisarzem wojskowym. Do jego obowiązków należało m.in. prowadzenie werbunku do utworzonych Legionów Polskich. Po zakończeniu I wojny światowej Szczurkiewicz w dalszym ciągu aktywnie działał na rzecz Pilzna. Zmarł w wyniku długoletniej choroby w 1936 roku.