Rola towarzystw naukowych w rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej

38,00 

ISBN 978-83-7654-441-0

Poznań  2019 418 s., oprawa twarda

Brak w magazynie

Opis

Publikacja stanowi zbiór artykułów powstałych na bazie wystąpień wygłoszonych podczas II Kongresu Towarzystw Naukowych, który odbywał się w Poznaniu 14 i 15 września 2018 r. Jego celem było przedstawienie wkładu społecznego ruchu naukowego w rozwój i popularyzację nauki, a także jego osiągnięć w zakresie kształtowania świadomości narodowej i obywatelskiej. Redaktorzy tomu – profesorowie Andrzej Gulczyński i Zbigniew Kruszewski – założyli, że w artykułach zostanie dokonana ocena działań i ewolucji społecznego ruchu naukowego od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości, znajdzie się w nich diagnoza stanu aktualnego oraz refleksja dotycząca przyszłości towarzystw regionalnych i branżowych w systemie nauki w kraju.

Tom otwierają artykuły dotyczące fundamentów społecznego ruchu naukowego. Tu znajduje się wypowiedź prof. Andrzeja Białasa, który uznał polskie towarzystwa naukowe za „prawdziwy skarb narodowy […], który nie tylko znakomicie wzbogaca naszą pamięć historyczną i umacnia tradycję, ale, podobnie jak w przeszłości, również dzisiaj konsekwentnie i skutecznie służy budowaniu siły Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”. Drugą grupę stanowią referaty poświęcone działalności towarzystw związanej z odzyskiwaniem w 1918 r. niepodległości. W kolejnych rozdziałach, z podziałem na towarzystwa regionalne i branżowe, autorzy omawiają działalność poszczególnych towarzystw w minionym stuleciu.

 

Spis treści