Kategoria przymiotnika w języku mieszkańców wsi północno-wschodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski. Studium leksykalno-słowotwórcze

25,00 

Seria Gwary Dziś – Monografie, t. II

ISBN 978-83-7654-367-3

Poznań 2019, B5, 206 s., oprawa miękka

Opis

Recenzowany tom to publikacja znakomita – zarówno jej zawartość merytoryczna, jak i opracowanie pod względem formalnym pozwalają stwierdzić, że trudno znaleźć współcześnie na polskim rynku wydawniczym tego typu przedsięwzięcie poświęcone kategorii przymiotnika […]. Oceniam ją wysoko ze względu na nowatorstwo, wartości poznawcze, obszerny zakres opisanej problematyki i obszerną bazę materiałową. Wykonanie tego dzieła łączyło się z bardzo dużym nakładem pracy, koniecznością wielu przemyśleń i rozstrzygnięć merytorycznych.

z recenzji prof. dr hab. Anny Kowalskiej

(emerytowany prof. zw. WSP im. J. Korczaka w Warszawie

i Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie)

 

Spis treści