Teatr poznański w podróży (1870-1900)

34,00 

ISBN 978-83-7654-428-1

Poznań 2019, 436 s., il., oprawa miękka ze skrzydełkami

Opis

Podróże i objazdy związane z występami poza siedziba współtworzyły wizerunek stałej sceny polskiej w Poznaniu od pierwszego sezonu jej działalności, zainicjowanego  13 stycznia1870 roku. Sytuacji tej nie zmieniło wybudowanie i oficjalne otwarcie gmachu Teatru Polskiego (25 września 1875). Wzniesiona przy ówczesnej ulicy Berlińskiej (dziś–27 Grudnia 8/10), dzięki społecznym składkom, siedziba polskiego zespołu była postrzegana jako scena narodowa wszystkich Polaków żyjących pod zaborem pruskim, której działalność miała programowo wykraczać poza Poznań i jednoczyć wokół idei narodowych również prowincjonalna publiczność narażona na germanizacje i pozbawiona na co dzień kontaktu z polskim teatrem […].

Podstawowym celem tej książki jest możliwie najpełniejsza, wykraczająca zdecydowanie poza dotychczasowy stan badań, oparta na mozliwie szerokiej bazie źródłowej rekonstrukcja nie tylko repertuarów, lecz także tras objazdów realizowanych przez zespół poznański w ostatnim trzydziestoleciu wieku. Służyć temu ma m. in. sama kompozycja tomu umożliwiająca Czytelnikowi nie tylko wielopoziomowa lekturę, lecz również zapoznanie się z bogatą i w większości nieznaną materią źródłową, która ustanawia porządek faktograficzny, a przede wszystkim przybliża koloryt epoki i społeczne konteksty działalności zespołów teatralnych.

Ze Wstępu

Spis treści