Spór o przyszłośc literatury polskiej, czyli polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie Literatura a życie polskie

25,00 

Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, t. 17

ISBN 978-837-6544-88-5

Poznań 2019, s. 300 oprawa miękka

Opis

Tom Spór o przyszłość literatury polskiej pozwala prześledzić dyskusję, jaka toczyła się wokół słynnego zakopiańskiego odczytu pisarza z 28 sierpnia 1915 roku. Edycja przypomina tekst ważny, który wywołał ożywiony spór na temat kształtu polskiej literatury, pozwalający na zrekonstruowanie świadomości ideowej i literackiej u progu odzyskania przez Polskę niepodległości. Można go zatem uznać za istotny punkt wyjścia do prezentacji i analizy toczonej w latach  1915-1918 dyskusji na temat roli literatury polskiej.

 

Spis Treści