Spór o przyszłośc literatury polskiej, czyli polemiki ze Stefanem Żeromskim po jego odczycie Literatura a życie polskie

Maria Jolanta Olszewska

25,00 

ISBN 978-837-6544-88-5

Opis

Tom Spór o przyszłość literatury polskiej pozwala prześledzić dyskusję, jaka toczyła się wokół słynnego zakopiańskiego odczytu pisarza z 28 sierpnia 1915 roku. Edycja przypomina tekst ważny, który wywołał ożywiony spór na temat kształtu polskiej literatury, pozwalający na zrekonstruowanie świadomości ideowej i literackiej u progu odzyskania przez Polskę niepodległości. Można go zatem uznać za istotny punkt wyjścia do prezentacji i analizy toczonej w latach  1915-1918 dyskusji na temat roli literatury polskiej.

Antologia prezentuje dyskusję wywołaną wykładem Stefana Żeromskiego Literatura a życie polskie. Zdzisław Jerzy Adamczyk, wydając pisma publicystyczne Żeromskiego w ramach Pism zebranych, stwierdził, że „analiza kolejnych publikacji artykułu Literatura a życie polskie prowadzi do wniosku, iż autorska kontrole – staranna i uważna  – przeszedł ten tekst w wydanym w roku 1916 tomie Sen o szpadzie i sen o chlebie. To wydanie przyjmujemy za podstawę tekstowa przedruku w Pismach zebranych”. Również w niniejszym wydaniu podstawa stal się druk w tomie z roku 1916. Glosy krytyczne, które odnosiły się do tego artykułu i do niektórych wypowiedzi oponentów, tworzą ciekawa „konstelacje krytyczną”. Podstawą wydania większości zamieszczonych w antologii tekstów stały się przedruki prasowe, pierwodruki broszur (Lam, Pini) lub pierwodruki książkowe (Przybyszewski).