Spory o kamienie na szaniec Aleksandra Kamińskiego

25,00 

Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, t. 15

ISBN 978-83-7654-480-9

Poznań 2019, s. 317 oprawa miękka

Opis

Sporów o Kamienie na szaniec było kilka. Pierwsze wojenne recenzje ukazały się w 1943 roku, inicjalny spór o książkę rozgorzał więc w latach 1943-1944. Kolejna polemika natomiast rozegrała się już w innych, powojennych realiach, w latach 1946-1947. Lata 1956-1958 przyniosły kolejną dyskusję, a ostatnia miała miejsce w roku 2013.

Każdy z czterech sporów zreferowanych w Rozprawie wstępnej z uwzględnieniem chronologii ukazywania się poszczególnych tekstów w tym samym porządku został przedstawiony w Tekstach źródłowych. Układ tekstów ma szczególne znaczenie dla ostatniej polemiki, która rozegrała się w ciągu niecałego miesiąca i w której daty dzienne odzwierciedlają dynamikę sporu.

W obrębie pierwszego, drugiego i trzeciego sporu przedrukowano pierwodruki tekstów prasowych (wyjątkiem jest tekst recenzji Karola Lipińskiego […]), w przypadku czwartej polemiki za nadrzędne uznane zostały publikacje, a także dostępność i charakter tego medium.

Wszystkie teksty zamieszczone w antologii powtórzono za oryginałem z uwzględnieniem tekstu głównego i tekstów pobocznych, takich jak przypisy, motta, lidy prasowe, adresy podawane na początku recenzji, oraz pochodzącego z podstawy układu akapitów i dzielenia na większe fragmenty. Całość poddano niezbędnym, podstawowym ujednoliceniom edytorskim zastosowanym we wcześniejszych tomach serii i służącym przede wszystkim uspójnieniu lektury.

 

Spis Treści