Spór o „niezrozumialstwo” w dwudziestoleciu międzywojennym

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2021, nr projektu 11H 16 0131 84

Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, t. 9

ISBN 978-83-7654-399-4

Poznań 2018, A5, 410 s., oprawa miękka

Opis

Spór został wywołany artykułem Karola Irzykowskiego „Niezrozumialstwo” opublikowanym w 1924 r. W pierwszej odsłonie toczył się na łamach warszawskiego tygodnika „Wiadomości Literackie”, później, do końca dwudziestolecia międzywojennego, na łamach różnych pism, m.in. „Przeglądu Wieczornego” „Zwrotnicy”, „Gońca Krakowskiego”, „Gazety Artystów”, „Przeglądu Warszawskiego” „Kuriera Wileńskiego”, „Pionu”. W polemice brali  udział wybitni literaci i krytycy, m.in. J. Hulewicz, J.N. Miller, S.I. Witkiewicz, T. Peiper, J. Przyboś, J. Brzękowski, a dotyczyła ona racji i funkcji literatury niezrozumiałej.

Spis treści