Życie codzienne mieszkańców Pleszewa w drugiej połowie XVIII wieku

Poznań 2022

DOI  10.56091/zcmp

ISBN 978-83-7654-491-5

ISBN 978-83-7768-291-3

Wydanie współfinansowane przez Miasto i Gminę Pleszew oraz Muzeum Regionalne w Pleszewie