Gwary dziś 3. Wewnętrzne zróżnicowanie języka wsi

Gwary Dziś, t. 3

ISBN 978-83-7063-481-8

Poznań 2006

Opis

GWARY DZIŚ to seria zawierająca materiały z konferencji współorganizowanych przez Zakład Dialektologii Polskiej UAM. Głównym celem tych spotkań jest przedyskutowanie aktualnych problemów współczesnej dialektologii, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu teoretycznego. Próbą spojrzenia na aktualną sytuację językową jest aktualny tom.

Do tej pory ukazały się: Gwary dziś. 1. Metodologia badań, Poznań 2001, Gwary dziś. 2. Regionalne słowniki i atlasy gwarowe, Poznań 2003.