Średniowieczny obraz świata

ISBN 83-7063-403-6

Poznań 2004

Opis

Książka zawiera 16 artykułów i rozpraw publikowanych od 1973 r., stanowiących reprezentatywny wybór z jednej z wiodących dziedzin twórczości naukowej Jerzego Strzelczyka. Punkt ciężkości zbioru tkwi w problematyce uczoności geograficznej średniowiecza oraz w procesie rozszerzania się horyzontu geograficznego w starożytności i średniowieczu. Do tej grupy należą artykuły o iroszkockiej peregrinatio, o kartografii średniowiecznej, o Aethicusie z Istrii, o orientalnych rubieżach przestrzennej wyobraźni Europy łacińskiej, o kontaktach pomiędzy papiestwem a światem mongolskim, o Dicuilu, Willibaldzie, Brendanie, Gerwazym z Tilbury i o tajemniczej anonimowej Descriptio terrarum. Pozostałe dotyczą kilku innych problemów ważnych z punktu widzenia kultury intelektualnej średniowiecza: pierwocin postrzegania tożsamości europejskiej, rodzenia się w pełnym średniowieczu poczucia emocjonalnej więzi z przyrodą, rzadkich przejawów tolerancji wobec innowierców.
Wskazówki bibliograficzne zawarte w posłowiu autorskim zwracają uwagę na dalszy bieg badań i różne stanowiska uczonych w danej kwestii.
Jerzy Strzelczyk (ur. 1941) – historyk-mediewista, profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek-korespondent PAU w Krakowie, autor kilkuset prac naukowych.