Nie-Słowianie o początkach Słowian

Mała Biblioteka PTPN, t. 18

ISBN 978-83-7063-470-2

Poznań 2006, A6, s. 216, ilustracje, oprawa miękka

Opis

Polskie badania nad początkami Słowiańszczyzny od lat stoją w martwym punkcie. Od dawna już nie napisano u nas na ten temat nic nowego, bo wszyscy zajęci są poszukiwaniem argumentów wzmacniających już istniejące koncepcje. Tymczasem, poza naszym krajem badacze przeszłości próbują zrozumieć wymowę rozmaitych źródeł, umieszczając je w różnych kontekstach porównawczych i sprawdzając skuteczność konkurencyjnych hipotez wyjaśniających. Niektóre z nich mogą się wydawać ryzykowne, ale przynajmniej zmuszają do przemyślenia ewentualnych konsekwencji radykalnej zmiany punktu widzenia. W 2001 r. wydrukowano trzy interesujące książki, których autorzy (Anglik, Niemiec i Rumun) podjęli trud, którego w Polsce już dawno zaniechano, tj. stworzenia publikacji syntetyzujących dostępna wiedzę i poddających ją krytyce wskazującej alternatywne możliwości interpretacyjne. Redaktor tomu poprosił Paula Barforda, Sebastiana Brathera i Florina Curtę o napisanie tekstów skrótowo prezentujących ich poglądy. O komentarz zwrócił się do historyka Walthera Pohla. każdy z prezentowanych tekstów jest na swój sposób ciekawy, prowokując refleksję nad problemami, które w Polsce już dawno uznano za rozstrzygnięte. Ich lektura pokazuje, jak daleko jest jeszcze do wyczerpania dyskusji, której własna wizję przestawia redaktor tego zbioru.

Spis treści