Prus versus Świętochowski W sporze o naukowość, krytykę pozytywną i „Lalkę”

14,00 

Polemika krytycznoliteracka w Polsce, t. 1

ISBN 978-83-706354-9-7

Poznań 2008, A5, 154 s., oprawa miękka

Opis

Tom 1 serii przedstawia genezę i historię sporu jaki się rozegrał w roku 1890 między najwybitniejszym powieściopisarzem okresu pozytywizmu, Bolesławem Prusem, a czołowym krytykiem i ideologiem obozu pozytywistów, Aleksandrem Świętochowskim. Spór ów odnosił się do kilku płaszczyzn: problematyki ideowej, koncepcji nauki pozytywnej, zagadnień krytycznoliterackich oraz twórczości artystycznej Prusa, a przede wszystkim jego powieści Lalka.

Spis treści