Cztery eseje o źródłoznawstwie

publikacja dofinansowana przez Władze Miasta Poznania

Klasycy Nauki Poznańskiej, t. 13

ISBN 978-83-7063-529-9

Poznań 2007, A5 francuski, s. 122, il., oprawa miękka

Opis

Tom jest przedrukiem czterech prac Brygidy Kürbis, które ukazały się w latach siedemdziesiątych XX w. Tematami tych tekstów są między innymi metody źródłoznawcze w perspektywie historycznej oraz nauki pomocnicze historii w wykładzie uniwersyteckim. Publikacja zawiera wstęp pióra Rafała Witkowskiego poświęcony życiu i karierze naukowej autorki tekstów.

Spis treści