Dwa stulecia Polski i Europy. Teksty pisane w różnych porach wieku

36,00 

Seria Wznowienia, t. 17

ISBN 83-7063-392-7

Poznań 2004

Opis

Teksty zawarte w tym tomie powstawały przez wiele dziesięcioleci, najstarszy z nich pochodzi z 1959 roku, ostatnie – z 2001 roku. Dotyczą one zagadnień historii XX, a czasami także XIX wieku. Odbijają różne i zmieniające się zainteresowania autora: historią polityczną Polski i Niemiec, dziejami demokratycznego ruchu socjalistycznego, dziejami antydemokratycznych ruchów autorytarnych, faszystowskich i komunistycznych, historią polskich Żydów i kwestii żydowskiej w Polsce. Są tu artykuły poświęcone wielkim problemom widzianym „z lotu ptaka” i drobiazgowe studia źródłowe, mające za przedmiot zagadnienia zdaniem autora interesujące, choć nie odgrywające decydującej roli w procesach historycznych.