Gospodarcza rola armii rzymskiej w prowincji Mezja Dolna (Moesia Inferior)

25,00 

Studia Europaea Gnesnensia – Monografie, t. XXIV

ISBN 978-83-7654-378-9

Poznań-Gniezno 2016, 292 s., il., oprawa miękka ze skrzydełkami

 

Opis

Niniejsza książka przedstawia armię rzymską jako czynnik zmian i transformacji gospodarczej w prowincji Mezja Dolna oraz omawia jej wpływ na rozwój poszczególnych dziedzin gospodarki. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział I zatytułowany „Zanim powstała Mezja Dolna – zarys polityczny i ekonomiczny”, pełni funkcję wprowadzenia. Przedstawia sytuację ekonomiczną omawianego obszaru przed rzymskim podbojem. W rozdziale II pt. „Garnizon Mezji Dolnej i skala militaryzacji” dokonano obliczeniem wielkości garnizonu omawianej prowincji, analizy wpływu armii na demografię Mezji Dolnej. Następny rozdział − „Monetyzacja” − dotyczy kondycji finansowej żołnierzy rzymskich oraz ich roli w procesie monetyzacji Mezji Dolnej. W rozdziale IV „Budownictwo” opisano skutki inicjatyw budowlanych podjętych przez wojsko: urbanizacji prowincji, zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku (z punktu widzenia Rzymian), powiększaniu rynku gospodarczego i eksploatacji zasobów naturalnych prowincji. W ostatnim rozdziale pt. „Wojskowa logistyka a lokalny rynek” narracja skupia się na wybranych aspektach rolnictwa, rzemiosła oraz, w mniejszym stopniu, handlu i usługach. W książce ukazano udział armii rzymskiej w funkcjonowaniu każdej z tych dziedzin gospodarki, głównie w kontekście potrzeb aprowizacyjnych wojska.

Spis treści