Rzeczy, świadomość, nazwy. O muzyce i muzykologii

51,00 

Prace Komisji Muzykologicznej, t. 24

ISBN 978-83-706358-9-3

Poznań 2009

Opis

Niniejsza książka, wydana w osiemdziesiątą rocznicę urodzin Profesora Jana Stęszewskiego, jest wyrazem uznania zasług w obszarze naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym, związanych z Jego wieloletnią działalnością jako Kierownika Zakładu Muzykologii Instytutu Historii Sztuki UAM, a później w katedrze Muzykologii UAM oraz Przewodniczącego Sekcji Muzykologicznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Książka stanowi wybór niektórych artykułów Profesora Jana Stęszewskiego wskazujący na bogactwo i zakres Jego dotychczasowej aktywności naukowej i jest odzwierciedleniem głównych zainteresowań Profesora.

Ze wstępu