Kobieta w dawnej Polsce. Do okresu rozbiorów

Łucja Charewiczowa

posłowiem opatrzyła Jadwiga Suchmiel

Nakład wyczerpany

Mała Biblioteka PTPN, t.6

ISBN 83-7063-334-X

Poznań 2002, A6, s. 153, il., oprawa miękka

Opis

Książka stanowi jedną z pierwszych monografii poświęconych historii kobiet polskich w okresie przedrozbiorowym. Jej pierwsze wydanie ukazało się w 1938 r. i do dzisiaj nie straciło niemal nic na wartości. Pociąga nie tylko barwny opis przeszłości kobiet w Polsce, ale również wciąż żywa i piękna polszczyzna. Niniejsze wydanie uzupełniono posłowiem o autorce pióra Jadwigi Suchmiel, historyczki pracującej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie, parającej się historią karier uniwersyteckich kobiet w Polsce XX w.

Spis treści