Krajobrazy. Antologia tekstów

Zestawienie w jednym tomie licznych koncepcji krajobrazu, propozycji jego badania oraz bogatego materiału opisującego same krajobrazy, ich komponenty oraz przemiany, daje okazję nie tylko do konfrontacji różnych stanowisk, ale też – co ważne i bardzo widoczne podczas lektury – do śledzenia dialogu, czasem świadomego i bezpośredniego, czasem przygodnego i nieintencjonalnego między poszczególnymi tekstami, których autorzy wielokrotnie nawiązują do założeń i tez wyłożonych przez innych obecnych w tomie autorów.

Z recenzji

Spis treści

Opis

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/01 B/HS1/01728

ISBN 978-83-7654-336-9

Poznań 2014, 556 s., il., oprawa miękka ze skrzydełkami