Kultura, Media, Etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej

25,00 

Studia Europaea Gnesnensia – Monografie, t. X

ISBN 978-83-7654-204-1 ISSN 2082-596X

Poznań – Gniezno 2012, 287 s., il., oprawa miękka

Opis

Monografia poświęcona jest szerokiej gamie społecznych aspektów rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Wspólną cechą zgromadzonych tekstów jest przekonanie, że szybkie zmiany obserwowane w dziedzinie komunikacji wpływają bezpośrednio na procesy zachodzące w obszarze kultury – tradycyjnie zależnej od sposobów wymiany informacji. Wszechobecność nowoczesnych technologii jest wyraźną cechą społecznej codzienności XXI wieku, którą coraz powszechniej opisuje się kategorią 'społeczeństwa informacyjnego’, pomimo wciąż jeszcze znacznej nieokreśloności tego terminu. Fakt obecności/wkraczania ICT we wszystkie niemalże dziedziny ludzkiego życia wymusza wielowymiarowy charakter dyskusji, rozszerzając siłą rzeczy jej zakres przedmiotowy. Stąd właśnie refleksja nad skutkami integrowania (w skrajnych przypadkach uzależniania) naszego życia z technologią musi odbywać się w wymiarze interdyscyplinarnym. Wspomniany postęp technologiczny i związane z nim zmiany pobudzają do refleksji nad aktualnością szeregu społecznych koncepcji. Publikowane teksty koncentrują się wokół kilku głównych grup tematycznych obejmując: etyczne i kulturowe aspekty rozwoju ICT, bioetyczne konsekwencje postępu medycyny i biotechnologii, społeczne wyzwania dla rozwoju świata informatyki, społeczno-kulturowe konteksty reklamy oraz wpływ kultury popularnej na dzieci i młodzież.