Spory o sonet we wczesnoromantycznej krytyce literackiej

25,00 

Publikacja finansowana w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2017–2021, nr projektu 11H 16 0131 84

Polemika Krytycznoliteracka w Polsce, t. 12

ISBN 978-83-7654-448-9

Poznań 2019, 336 s., oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Wydany w 1826 roku tom Sonetów Adama Mickiewicza zainicjował w Polsce modę na ten gatunek poetycki. Wraz z nią rozpoczęła się pasjonująca dyskusja krytycznoliteracka na temat miejsca i znaczenia sonetu w poezji polskiej. W ciągu zaledwie kilku lat od publikacji zbioru Mickiewicza ukazało się wiele artykułów, recenzji, polemik oraz wierszy satyrycznych poświęconych tej kwestii. Autorami wspomnianych wypowiedzi byli najwybitniejsi krytycy literaccy tego okresu, a także mało znani, często anonimowi autorzy, przedstawiciele tradycyjnych, oświeceniowych poglądów na literaturę, jak również zwolennicy nowych, romantycznych tendencji. W ten sposób dyskusje krytycznoliterackie wokół sonetu stały się ważnym epizodem sporów przełomu romantycznego, toczonych w latach 20. XIX wieku w Polsce.

Antologia prezentuje 25 pochodzących z tego okresu wypowiedzi krytycznoliterackich na temat sonetu. Zostały one ułożone w porządku chronologicznym i opatrzone szczegółowym komentarzem edytorskim.

Spis treści