Naczynia kamionkowe z Poznania w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych

Prace Komisji Archeologicznej, t. 31

ISBN 978-83-7654-295-9

Poznań 2014, s. 264, il., CD, oprawa twarda

Opis

W Polsce opublikowano niewiele prac prezentujących naczynia kamionkowe pochodzące z badań archeologicznych (zdecydowana większość pochodzi z Pomorza). Przygotowywana w PTPN książka dotyczy ceramiki użytkowanej przez mieszkańców Poznania, odmiennej od stwierdzonych w miastach nadbałtyckich i śląskich. W pracy poddano analizie 950 fragmentów naczyń datowanych od 2 poł. XIV do końca XVIII w. pozyskanych z badań archeologicznych na terenie naszego miasta. Książka bogato ilustrowana. Do publikacji dołączona została płyta CD zawierająca kwestionariusz głównych cech ceramiki kamionkowej. Wydanie we współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Legnicy.

Spis treści