Opera i dramat muzyczny. Szkice

Poznańskie Studia Operowe, T. 7

ISSN 1230-0187  ISSN 1640-5803  ISBN 978-83-7063-489-3

Poznań 2006

Opis

Opera jest soczewką, w której skupiają się najważniejsze tendencje estetyczne i ideowe epoki. Jeśli nadal zachowuje ona prestiż i autorytet, to dlatego, że wciąż jeszcze żywa pozostaje pamięć sukcesów, które sztuka operowa święciła w wieku XVIII i XIX. Widziano w niej wtedy najważniejszą formę artystyczną, a popularność i zasięg jej oddziaływania sprawiły, iż zaczęto ją traktować jak sztukę masową, zdolną inspirować inne dziedziny ludzkiej aktywności. Stąd też sporo jest dziś zjawisk artystycznych, których genezę dałoby się wywieść z czasów tryumfu sztuki operowej. Dowodem na to jest choćby kino, które nie tylko zajęło miejsce opery, lecz także zaanektowało przestrzenie starych budynków teatralnych. Na zamianie tej straciła wprawdzie opera, ale zyskał teatr jako taki. Stało się odtąd jasne, że w wypadku teatru „bardziej niż o przetrwanie poszczególnych dzieł chodzi o kontynuowanie jego funkcji”.