Pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę śmierci

12,00 

Prace Komisji Językoznawczej, t. 49

ISBN 978-83-706355-0-3

Poznań 2008

Opis

Niniejsza książka stanowi zbiór artykułów z ogólnopolskiej sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Tadeusza Skuliny w 15. rocznicę Jego śmierci. Konferencja odbyła się 24 listopada 2007 roku w Poznaniu. Autorami wygłoszonych referatów byli przyjaciele i uczniowie Profesora – kontynuatorzy Jego dzieła naukowego. Niniejsza publikacja składa się z trzech części. Pierwszą, noszącą tytuł „Mistrz”, wypełnia wspomnienie uczennicy Profesora – Alicji Pihan-Kijasowej. W drugiej, zatytułowanej „Badacz”, Bogdan Walczak, Marian Wójtowicz i Karol Zierhoffer przybliżają dorobek naukowy Profesora Skuliny. Ostatnia, najobszerniejsza część niniejszego zbioru („Kontynuacje”), zawiera teksty rozwijające problematykę badawczą zapoczątkowaną przez Profesora. Składają się na nią cztery artykuły autorstwa Mieczysława Balowskiego, Władysława Makarskiego, Pauliny Michalskiej oraz Ireny Sarnowskiej-Giefing.