Pochodzenie nazw miejscowych we Francji w świetle pracy Stéphana Gendrona, L’origine des noms de lieux en France. Assai de toponimie 2e édition revue et corrigée (Editions Errance, Paris 2008)

14,00 

Prace Komisji Językoznawczej, t. 60

ISBN 978-83-7654-213-3

Poznań 2013, s. 218, il., tab., oprawa miękka

Opis

Stéphane Gendron należy do najwybitniejszych francuskich językoznawców-toponomastów. Jego dzieło L’origine des noms de lieux en France według Marianne Mulon „stanowi punkt szczytowy tego, co można i co się musi wiedzieć o nazwach miejscowych Francji”. Rozległość horyzontów badawczych tego dzieła jest ważna nie tylko dla romanistów, ale też jako wzór dla badaczy toponimii innych języków, w tym polskiego.
Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Artura Gałkowskiego znakomitego polskiego romanisty-onomasty: „Pozostaję z pełnym uznaniem dla pieczołowitości, z jaką Karol Zierhoffer oddał treść monografii Gendrona. Nie jest to zwykłe tłumaczenie książki, gdyby nawet zaś miało takie być […], to jest to w mojej ocenie tłumaczenie zrobione na bardzo wysokim poziomie, nie uchybiające względem zawartości tekstu oryginalnemu, ekwiwalencji ogólnych i szczegółowych spostrzeżeń badawczych […]. Jestem przekonany, że treść tej publikacji będzie czytelna i doceniana zarówno przez znawców francuskiego obszaru językowego jak i odbiorców nie znających francuszczyzny […]. Karolowi Zierhofferowi udało się wydobyć odkrywczego ducha książki Gendrona”.