Polska – narodziny nowoczesnego narodu 1764-1870

Seria Wznowienia, t. 13

ISBN 83-7063-341-2

Poznań 2003

Opis

Polska – narodziny nowoczesnego narodu to książka niezwykła, godna polecenia każdemu, kto się interesuje dziejami Polski i Europy. Jej pierwsze wydanie ukazało się w 1967 r. i od razu wzbudziło wielki rezonans nie tylko w środowisku naukowym. Podstawowa jej teza brzmi, że nowoczesny naród polski ukształtował się w okresie pomiędzy Oświeceniem a Pozytywizmem. Jak wszystkie prace Tadeusza Łepkowskiego książka jest napisana świetnie i z prawdziwą pasją. „Gdy jednak wracamy do lektury Narodzin nowoczesnego narodu po 35 latach od wydania książki, inne jej cechy przyciągają naszą uwagę. Przede wszystkim to, w jak wielu sprawach sądy autora okazały się żywotne i trwałe. Bo przecież od tamtego czasu historia społeczna stulecia, jakie Łepkowski objął swym wzrokiem, wzbogaciła się niezmiernie. […] Książkę Łepkowskiego można by więc dzisiaj niemal w każdym punkcie dopełnić, rozszerzyć, lepiej udokumentować, to i owo poprawić, a mimo to niewiele jej tez wymagałoby istotnej rewizji”.

Jerzy Jedlicki, Historyk gorącego czasu (z posłowia)