Przestrzeń w polityce gospodarczej / The space In economic Policy

63,00 

ISBN 978-83-706354-6-6

Poznań 2008

Opis

Wpływ przestrzeni na gospodarkę trudno przecenić. Jest ona z jednej strony fundamentem każdego społeczeństwa i każdej gospodarki, z drugiej strony wymiarem, bez którego niemożliwe jest prowadzenie jakiejkolwiek polityki gospodarczej. Nic zatem dziwnego, że przestrzeń jest przedmiotem stałego zainteresowania zarówno pojedynczego człowieka, jak i społeczeństwa jako całości. Autorzy pracy podjęli się ambitnego zadania prezentacji swoich poglądów na łamach książki, którą z okazji 80-lecia urodzin poświęcają wybitnemu polskiemu ekonomiście, Profesorowi Bohdanowi Gruchmanowi, znanemu i wysoko cenionemu w kraju i zagranicą specjaliście w dziedzinie polityki gospodarczej, integracji europejskiej, polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. Układ książki jest logiczny i podporządkowany rosnącej (także geograficznie) skali poruszanych problemów badawczych.

Prof. dr hab. Emil Panek
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Poprzez tę książkę jubileuszową tak liczne grono wybitnych specjalistów dało wyraz najgłębszego szacunku Jubilatowi za Jego wartość dodaną do teorii i praktyki polityki gospodarczej w układach przestrzennych. Jest to również swego rodzaju hołd za zasługi Jubilata w zakresie reformy nauki oraz organizacji szkolnictwa wyższego i działalności dydaktycznej w Polsce w zakresie nauk ekonomicznych. Należy nadmienić, że Jubilat jest znanym i cenionym na wielu kontynentach „renesansowym” specjalistą w wielu dyscyplinach ekonomicznych.

Prof. dr hab. Andrzej Prusek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
(książka w polsko-angielskiej wersji językowej)