Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, Cz. III z. 2 (Myszkowo – Oporowo)

Poznań 1995

Opis

Opracowali: Krystyna Górska-Gołaska, Tomasz Jurek, Jerzy Luciński, Grażyna Rutkowska, Izabela Skierska