Słownik historyczno-geograficzny województwa poznańskiego w średniowieczu, Cz. IV z. 1 (R)

ISBN 978-83-7063-308-1

Poznań 2001

Opis

Opracowali: Paweł Dembiński, Krystyna Górska-Gołaska, Tomasz Jurek, Grażyna Rutkowska, Izabela Skierska