Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst. Prace Komisji Słowotwórczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Seria 13

28,00 

ISBN 978-83-7654-195-2

Poznań 2012, s. 346, oprawa miękka

Opis

Praca Słowotwórstwo słowiańskie: system i tekst zawiera 34 zróżnicowane tematycznie artykuły prezentujące problemy teoretyczno-metodologiczne oraz analizy materiałowe (także w ujęciu porównawczym) z zakresu słowotwórstwa języków słowiańskich. Wszystkie artykuły opatrzono streszczeniem w języku angielskim. Autorzy, reprezentują najważniejsze ośrodki Slawistyczne w Europie: Rosyjska Akademia Nauk, Bułgarska Akademia Nauk, Moskiewski Uniwersytet im. Łomonosowa, Uniwersytet Humboldtów w Berlinie, Uniwersytet w Mariborze, Uniwersytet w Insbrucku oraz przodujących ośrodków krajowych.