Status staropolskich oboczności wyrazowych w polszczyźnie doby średniopolskiej

Paulina Michalska

Nakład wyczerpany

Prace Komisji Językoznawczej, t. 61

ISBN 978-83-7654-289-8

Opis

 

Spis treści