Studia z dziejów Europy Wschodniej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Arturowi Kijasowi w 70. rocznicę urodzin

46,00 

ISBN 978-83-7654-011-5

Poznań 2010, format B5, oprawa twarda, 507 s.

Opis

Teksty zebrane w tomie zatytułowanym „Studia z dziejów Europy Wschodniej” obejmują szeroki wachlarz zagadnień z zakresu historii Rosji i Związku Radzieckiego, stosunków polsko-rosyjskich i rosyjsko-polskich, dziejów Polaków w Imperium Rosyjskim, a także kwestii metodologii i historiografii. Tom otwiera Przyczynek do analizy poglądów radzieckich historyków w kwestii feudalizmu, poprzedzając interesujący esej, w którym republika nowogrodzka rozpatrywana jest jako „dzieło sztuki”. W dalszej kolejności zamieszczono studia dotyczące historii Litwy: studium nt. legendarnej postaci – Palemona, genealogię żmudzkiego rodu Billewiczów, a także rozważania nad księgami Metryki Litewskiej z czasów królowej Bony. W prezentowanym tomie z szerokim rozmachem zostały potraktowane kwestie oświaty na ziemiach białoruskich, dzieje Liceum Krzemienieckiego i Uniwersytetu Wileńskiego, a także roli Krzemieńca w życiu kulturalnym i towarzyskim Wołynia. Znajdują się tu również teksty o Polakach w Baku na przełomie XIX i XX wieku, o działalności społeczno-kulturalnej Polaków w Moskwie w latach I wojny światowej w świetle „Echa Polskiego”. Nie pominięto w omawianym tomie związków Tadeusza Zielińskiego z uczonymi rosyjskimi w Petersburgu, niezwykle aktywnego Władysława Żukowskiego oraz działającego w Dumie Państwowej Alfonsa Parczewskiego. Nie pominięto również takich problemów, jak: sytuacja polskich katolików w Związku Radzieckim przed 1939 rokiem, represje wobec Polaków – oficerów radzieckich sił zbrojnych, a wreszcie współczesnych stosunków gospodarczych polsko-radzieckich. Wymienione zagadnienia i kwestie nie wyczerpują problematyki 32 tekstów ofiarowanych przez kolegów, przyjaciół i uczniów Profesorowi Arturowi Kijasowi, wybitnemu badaczowi dziejów Rosji i Związku Radzieckiego, z okazji Jego Jubileuszu 70. rocznicy urodzin.

Tom stanowi 9 część z serii Poznańskie Studia Wschodnioznawcze. Zawiera 32 prace.