Świadectwo opery. Fidelio Ludwiga van Beethovena na tle przekształceń świadomości europejskiej przełomu XVIII i XIX wieku

Katarzyna Lisiecka

30,00 

ISBN 978-83-706352-9-9

Poznań 2007

Opis

„Praca rozpięta jest na dwóch osiach, obrazujących skłonności myślowe i pisarskie jej Autorki – na osi linearnego rozwoju myśli w układzie: metoda, geneza, analiza, wnioski, oraz na osi (zgoła operowych!) tematów powracających, które nadają rozprawie specyficzny rytm. Katarzyna Lisiecka konsekwentnie – chciałoby się powiedzieć – „pilnuje metody”, powraca do jej eksplikowania w różnych miejscach w sposób uzasadniony potrzebami wywodu. Wysiłek poznawczy podjęty dla zbadania tematyki nowej i wymagającej wielostronnego przygotowania dał nader interesujące efekty”.

Prof. dr hab. Elżbieta Nowicka

„Ważny w europejskiej tradycji temat Fidelia i jego bogaty kontekst, przyjęta hipoteza, wielostronne i bogate uzasadnienia, sekwencja podejmowanych wątków i wnioski tworzą w przedstawionej rozprawie koherentną całość. Także podejście do dwoistego, literacko-muzycznego przedmiotu badań budzi respekt, stosowane środki muzyczne zdają się iść w zgodnej parze z intencjami libretta. Autorka jest teatrologiem, jednak zagadnienia muzyczne przedstawiła i wykorzystała na podstawie stosownych lektur bardzo kompetentnie. W ten sposób wyniki badań muzykologicznych dobrze służą eksplikacji strony ideowej librett”.

Prof. dr hab. Jan Stęszewski