Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki

32,00 

ISBN 978-83-7654-320-8

Poznań 2014, s. 386, il., CD, oprawa miękka

Opis

Zbiór studiów Teatr muzyczny Stanisława Moniuszki jest kolejnym tomem prac naukowych, przygotowanym w poznańskim ośrodku […]. Przemyślany wybór podjętych tematów pozwolił uniknąć przypadkowości, zgrupować szkice w obrębie wspólnych zainteresowań, wyznaczających pole także dla przyszłych badań, dotyczących XIX-wiecznego teatru muzycznego. […] Przedstawiony tom ma moc inspirującą, stanowi dobry przykład nowej, bardziej współczesnej formy budowania monograficznego dzieła.

Z recenzji Aliny Kowalczykowej

Do książki dołączona jest płyta z pieśniami do tekstu słynnego w swoim czasie „Królodworskiego rękopisu”, stworzonymi przez kilku kompozytorów z różnych krajów słowiańskich.

Spis treści