Teorie opery

PTPN Wydział Nauk o Sztuce, Prace Komisji Muzykologicznej – tom 16

Poznańskie Studia Operowe tom 4